Mua hàng online 0973.787.177
Danh mục sản phẩm
Tìm theo hãng

Bộ Máy PC Chơi Game| Hoàng Long Computer

(Tổng 32 sản phẩm)
Sắp xếp theo:
1 2

Mã SP: PC-4877

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 960 2G + MÀN 24IN
Giá bán: 9.650.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 960 2G
 • MÀN 24IN

Mã SP: PC-4822

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050 2G -2ND,MAN 24 IN
Giá bán: 8.750.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H110
 • CPU CORE I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050 2G
 • MAN 24 IN

Mã SP: PC-490

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100F, RAM 8G, GTX 1660 SUPER 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 14.150.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU CORE I3 10100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1650 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-490

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100F, RAM 8G, GTX 1650 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.950.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU CORE I3 10100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1650 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4902

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 10400F, RAM 8G, GTX 1660 SUPER 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 16.450.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B460
 • CPU I5 10400f
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4896

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, GTX 1660 SUPER 6G, MÀN 24IN
Giá bán: 16.200.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B360
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 SUPER 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4887

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100F, RAM 16G, GTX 1660 SUPER 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 15.150.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU I3 9100F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4879

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1060 3G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.000.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1060 3G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4907

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 10400F, RAM 16G, GTX 1660 6G SUPER + MÀN 24IN
Giá bán: 17.400.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B460
 • CPU I5 10400F
 • RAM 16G 
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4883

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100F, RAM 8G, GTX 1050TI 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 12.250.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050TI 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4885

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100F, RAM 8G, RX 570 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.700.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA RX 570 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4904

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 10400F, RAM 16G, RTX 2060 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 18.950.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B460
 • CPU I5 10400F
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G

 

Mã SP: PC-4907

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 10400F, RAM 16G, GTX 1650 4G SUPER + MÀN 24IN
Giá bán: 15.750.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B460
 • CPU I5 10400F
 • RAM 16G 
 • VGA GTX 1650 4G SUPER

 

Mã SP: PC-4880

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1660 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 12.800.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1660 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4884

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100, RAM 8G, GTX 1060 3G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.700.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1060 3G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4888

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, RX 570 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.300.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA RX 570 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4906

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 4570, RAM 8G, GTX 960 2G + MÀN 24IN
Giá bán: 8.200.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H81
 • CPU I5 4570
 • RAM 8G
 • VGA GTX 960 2G

Mã SP: PC-489

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 10100, RAM 8G, RX 550 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 10.900.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H410
 • CPU CORE I3 10100
 • RAM 8G
 • VGA RX 550 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4902

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 10400F, RAM 16G, GTX 1650 4G, MÀN 24IN
Giá bán: 15.200.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B460
 • CPU I5 10400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G

 

Mã SP: PC-4878

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1650 SUPER 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.900.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1650 SUPER  4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4877

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050 2G -2ND + MÀN 24IN
Giá bán: 9.150.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050 2G
 • MÀN 24IN

Mã SP: PC-4822

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050 TI 4G DUAL FAN GAMING,MAN 24 IN( VGA,MAIN CŨ )
Giá bán: 9.000.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H110
 • CPU CORE I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050 TI 4G
 • MAN 24 IN

Mã SP: PC-4896

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, GTX 1660 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 15.100.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B360
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4822

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1060 6G -2ND,MAN 24 IN
Giá bán: 10.700.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H110
 • CPU CORE I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1060 6G
 • MAN 24 IN
1 2