Mua hàng online 0973.787.177
Danh mục sản phẩm
Tìm theo hãng

BỘ PC GAMING INTEL THẾ HỆ 9X/ Hoàng Long Computer

(Tổng 23 sản phẩm)
Sắp xếp theo:

Mã SP: PC-4877

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 960 2G + MÀN 24IN
Giá bán: 9.650.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 960 2G
 • MÀN 24IN

Mã SP: PC-4879

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1060 3G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.000.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1060 3G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4880

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1660 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 12.800.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1660 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4894

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 8G, GTX 1660 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 14.400.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1660 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4878

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050TI 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 10.850.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050TI 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4896

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, GTX 1660 6G SUPER + MÀN 24IN
Giá bán: 15.850.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4896

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, GTX 1060 3G + MÀN 24IN CONG
Giá bán: 13.300.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1060 3G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4822

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050 TI 4G DUAL FAN GAMING,MAN 24 IN( VGA,MAIN CŨ )
Giá bán: 9.000.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H110
 • CPU CORE I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050 TI 4G
 • MAN 24 IN

Mã SP: PC-4822

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050 2G -2ND,MAN 24 IN
Giá bán: 8.550.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H110
 • CPU CORE I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050 2G
 • MAN 24 IN

Mã SP: PC-4888

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, RX 570 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.200.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA RX 570 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4898

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, RTX 2060 6G + MÀN 24IN
Giá bán: 18.000.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4896

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, GTX 1660 6G + MÀN 24IN cong
Giá bán: 15.100.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B360
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4896

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, GTX 1660 SUPER 6G + MÀN 24IN cong
Giá bán: 16.200.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B360
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 SUPER 6G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4881

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1660 6G SUPER + MÀN 24IN
Giá bán: 13.400.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-469

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 8G, RX 570 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 12.550.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU CORE I5 9400F
 • RAM 8G
 • VGA RX 570 4G
 • MÀN 24IN

Mã SP: PC-4878

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1650 SUPER 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 11.900.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1650 SUPER  4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4877

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1050 2G -2ND + MÀN 24IN
Giá bán: 9.150.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H310
 • CPU I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050 2G
 • MÀN 24IN

Mã SP: PC-4822

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I3 9100F, RAM 8G, GTX 1060 6G -2ND,MAN 24 IN
Giá bán: 10.700.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN H110
 • CPU CORE I3 9100F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1060 6G
 • MAN 24 IN

Mã SP: PC-4893

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 8G, GTX 1050TI 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 12.600.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1050TI 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4893

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 8G, GTX 1650 SUPER 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 13.600.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1650 SUPER 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4893

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 8G, GTX 1650 4G + MÀN 24IN
Giá bán: 12.850.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1650 4G
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4895

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 8G, GTX 1660 6G SUPER + MÀN 24IN
Giá bán: 15.250.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 8G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER
 • MÀN 24IN

 

Mã SP: PC-4899

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I5 9400F, RAM 16G, RTX 2060 8G SUPER + MÀN 24IN
Giá bán: 20.400.000 đ
Bảo hành: Theo linh kiện
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B365
 • CPU I5 9400F
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER
 • MÀN 24IN