Mua hàng online 0973.787.177
Danh mục sản phẩm
Tìm theo hãng

PC Đồ Họa - CPU INTEL

(Tổng 24 sản phẩm)
Sắp xếp theo:

Mã SP: PC-4855

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G,GTX 1650 SUPER 4G
Giá bán: 23.800.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G SUPER

 

Mã SP: PC-4855

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G,GTX 1660 6G SUPER
Giá bán: 25.800.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4845

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K, RAM 16G, GTX 1650 4G
Giá bán: 20.000.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G

Mã SP: PC-4857

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G, RTX 2060 SUPER 8G
Giá bán: 29.900.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

Mã SP: PC-4858

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G,RTX 2070 8GB
Giá bán: 30.700.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 8G

Mã SP: PC-4859

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G,RTX 2070 SUPER 8GB
Giá bán: 31.900.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 8G SUPER

Mã SP: PC-4847

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G,RTX 2060 6G,GDDR6
Giá bán: 28.400.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 8G SUPER

Mã SP: PC-4804

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I7 10700K, RAM 16G, GTX 1660 6G,NVME 250G
Giá bán: 22.550.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU CORE I7 10700K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G

Mã SP: PC-4844

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K, RAM 16G, GTX 1660 6G
Giá bán: 21.550.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G

Mã SP: PC-4846

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K, RAM 16G, GTX 1660 6G SUPER
Giá bán: 22.150.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4847

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K, RAM 16G, RTX 2060 6G
Giá bán: 24.300.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G

Mã SP: PC-4848

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K,RAM 16G,RTX 2060 SUPER 8GB
Giá bán: 26.500.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

Mã SP: PC-4853

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K,RAM 16G,RTX 2070 8G
Giá bán: 27.300.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 8G 

Mã SP: PC-4854

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900,RAM 16G,GTX 1660 6G
Giá bán: 25.200.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G

Mã SP: PC-4860

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900K,RAM 16G,GTX 1660 6G
Giá bán: 28.400.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G

 

Mã SP: PC-4845

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 9900K, RAM 16G, GTX 1060 3G
Giá bán: 19.750.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z390
 • CPU INTEL I9 9900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1060 3G

Mã SP: PC-4860

CORE I9 10900K,RAM 16G,GTX 1650 4G 26.000.000 đ 25.450.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900K,RAM 16G,GTX 1650 4G
Giá khuyến mại: 26.000.000 đ
Giá thị trường: 25.450.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G

 

Mã SP: PC-4805

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I7 10700K, RAM 16G, GTX 1660 6G SUPER, NVME 250G
Giá bán: 23.150.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU CORE I7 10700K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4861

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900K,RAM 16G,GTX 1660 SUPER 6G
Giá bán: 29.450.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900K
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4806

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I7 10700K, RAM 16G, RTX 2060 6G, NVME 250G
Giá bán: 25.050.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU CORE I7 10700K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G

Mã SP: PC-4862

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900K,RAM 16G, RTX 2060 6G
Giá bán: 30.900.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G

Mã SP: PC-4807

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I7 10700K, RAM 16G, RTX 2060 SUPER 8G ,NVME 250G
Giá bán: 27.250.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU CORE I7 10700K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

Mã SP: PC-4863

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900K,RAM 16G,RTX 2060 SUPER 8G
Giá bán: 33.100.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

Mã SP: PC-4864

Còn hàng Thêm vào giỏ
CORE I9 10900K,RAM 16G,RTX 2070 8GB
Giá bán: 33.900.000 đ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN Z490
 • CPU INTEL I9 10900K
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 8G