Mua hàng online 0973.787.177
Danh mục sản phẩm
Tìm theo hãng

PC AMD RYZEN THẾ HỆ 3X/ Hoàng Long Computer

(Tổng 20 sản phẩm)
Sắp xếp theo:

Mã SP: PC-4771

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, GTX 1660 SUPER 6G
Giá bán: 24.800.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4838

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, RTX 2070 SUPER 8G
Giá bán: 30.450.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 11G SUPER

 

Mã SP: PC-4745

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, GTX 1660 6G
Giá bán: 14.200.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G

 

Mã SP: PC-4746

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, GTX 1660 SUPER 6G
Giá bán: 15.300.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

 

Mã SP: PC-4742

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, GTX 1060 3G
Giá bán: 12.650.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1060 3G

Mã SP: PC-4741

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, RX 570 4G
Giá bán: 12.850.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA RX 570 4G 

Mã SP: PC-4743

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, GTX 1650 4G
Giá bán: 12.650.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G

 

Mã SP: PC-4744

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, GTX 1650 SUPER 4G
Giá bán: 13.650.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G SUPER

 

Mã SP: PC-4767

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 7 3700X, RAM 16G, GTX 1660 SUPER 6G
Giá bán: 18.050.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 7 3700X
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G SUPER

Mã SP: PC-4747

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, RTX 2060 6G
Giá bán: 17.200.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G

 

Mã SP: PC-4748

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 5 3600, RAM 16G, RTX 2060 SUPER 8G
Giá bán: 19.150.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 5 3600
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

 

Mã SP: PC-4770

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, GTX 1660 6G
Giá bán: 23.750.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1660 6G

Mã SP: PC-4773

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, RTX 2060 SUPER 8G
Giá bán: 28.400.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

 

Mã SP: PC-4837

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, RTX 2070 8G
Giá bán: 29.250.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2070 8G

 

Mã SP: PC-4770

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, VGA RX 550 4G
Giá bán: 20.900.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA RX 550 4G

Mã SP: PC-4764

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 7 3700X, RAM 16G, GTX 1650 4G
Giá bán: 15.500.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 7 3700X
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G

 

Mã SP: PC-4765

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 7 3700X, RAM 16G, GTX 1650 SUPER 4G
Giá bán: 16.250.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 7 3700X
 • RAM 16G
 • VGA GTX 1650 4G SUPER

 

Mã SP: PC-4768

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 7 3700X, RAM 16G, RTX 2060 6G
Giá bán: 19.600.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 7 3700X
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G

 

Mã SP: PC-4769

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 7 3700X, RAM 16G, RTX 2060 SUPER 8G
Giá bán: 21.750.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN B450
 • CPU RYZEN 7 3700X
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 8G SUPER

 

Mã SP: PC-4772

Còn hàng Thêm vào giỏ
RYZEN 9 3900X, RAM 16G, RTX 2060 6G
Giá bán: 26.250.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
Mô tả tóm tắt:
 • MAIN X570
 • CPU RYZEN 9 3900X
 • RAM 16G
 • VGA RTX 2060 6G